پیشنهاد حذف پاسپورت برای سفر بین ایران و ترکیه

در روز دوشنبه 27 بهمن ماه (15 فوریه) در پنجمین نشست کمیته فنی مشترک همکاری های گردشگری ایران و ترکیه پیشنهادی مبنی بر حذف پاسپورت برای سفر گردشگرا

<-BlogAbout->
جنگل نیوز
جنگل نیوز
سفارش تبلیغسفارش تبلیغ