پدیده ای به نام استارتاپ

در چند سال اخیر مشاغلی پدیدار شده‌اند که در اصطلاح به آنها استارتاپ می‌گویند. ممکن این سوال برای بسیاری پیش آمده باشد که استارتاپ چیست؟

<-BlogAbout->
جنگل نیوز
جنگل نیوز
سفارش تبلیغسفارش تبلیغ